Utflyktstips

Trädfällning på allmän mark

Vill du fälla träd på föreningens allmänna mark? Då MÅSTE du kontakta styrelsen utpekat ansvarig för trädfällning på allmän mark. 

Hör av dig till Thomas Wettergren på 0722-52 50 27 eller thomas.wettergren11@gmail.com innan du börjar såga. 

Coronavirus ( COVID-19 )

- Undvik smittade människor och stanna själv hemma om du är sjuk.

Allmänna regler för att minska smittspridning (oavsett om det är coronavirus, influensa eller vanlig förkylning)

- Tvätta händerna och/eller sprita dem ofta och noga.

- Undvika att peta med fingrar i ansikte och ögon.

- Hosta och nys i armvecket eller i papper.

- Frågor och svar om coronavirus finns på Folkhälsomyndighetens hemsida samt på Världshälsoorganisationens hemsida.

Hjärtstartare finns nu i Borgarbo

Hjärtstartare räddar liv

Hjärtstopp är en av Sveriges vanligaste dödsorsaker. Varje år drabbas    10 000 personer, endast 500 överlever.

Forskning visar att 3 av 4 kan överleva ett hjärtstopp om rätt behandling startas inom 3 minuter. Genom kunskap i hjärt-lungräddning och en hjärtstartare på plats kan du se till att fler kan räddas tillbaka till livet igen.

Följer du länken nedan så får du mer information om hur en hjärtstartare fungerar.                  https://www.hjart-lungfonden.se/sjukdomar/hjartsjukdomar/plotsligt-hjartstopp/mer-lasning/sa-fungerar-en-hjartstartare/

Var finns då hjärtstartaren i Borgarbo ?

En av våra tomtägare har, på helt eget initiativ, införskaffat hjärtstartare. Den finns monterad utomhus vid Borgarbovägen 34 ( se kartlänk nedan ).                                                                  https://minkarta.lantmateriet.se/?e=622336.5&n=6649095.25&z=13&background=3&boundaries=true

Stort tack till Åsa & Stefan !

Några tips för skydd mot inbrott och stöld:

  • Installera låsbara fönsterlås till alla fönster
  • Använd godkänt hänglås med kätting eller vajer för värdesaker som förvaras utomhus under vintern, som till exempel trailer, cyklar, stegar
  • Lämna inte stöldbegärliga saker i stugan. Dyr hemelektronik, sprit och annat är tyvärr intressant för tjuvar
  • Märk föremål med Märk DNA så att dina värdesaker blir mycket mindre värda för tjuvar och hälare, och ökar risken att åka fast.
  • Använd utomhusbelysning med rörelsesensor
  • Om du har en båt på en släpvagn på din tomt under vintern - säkra släpvagnen med ett godkänt släpvagnslås
  • Be en granne titta till huset med jämna mellanrum om du själv inte har möjlighet att se efter det

Ta en liten utflyckt till Bäcken eller Tallrotsvägens grillplats med barn eller barnbarn!

Vägen dit kommer vara uppmärkt med pilar och markerat med röda

och vita band ifrån stigen som går ifrån Borgarbovägen. 


Det har även gjorts en slinga för de som har fyrbenta vänner. 


Slingan går från stigen som går från Borgabovägen och vidare genom skogen tills man kommer ut på Timmermansvägen vid vändplanen. Alternativt kan man gå Timmermanvägen ner till vändplanen och in i skogen därifrån.

Vägen är markerad med röda och vita band.Dela den här sidan