Borgarbo´s föreningar

Borgarbo tomtområde omfattas av 3 föreningar, Borgarbo Tomtägareförening, Borgarbo Vägförening och Hedtorp-Kvicksätra Vägsamfällighet.

Alla fastigheter har skyldighet att vara medlemmar i alla föreningar. Antingen direkt eller indirekt.

Tomtägareföreningen administrerar föreningens grönområden med tillhörande byggnader och anläggningar såsom pool och dansbana samt vattenverk.

Vägföreningen administrerar vägar med tillhörande vägområden och ansvarar för vinterväghållning, plogning och sandning.

Samfälligheten, vilken ingår i Vägföreningen administrerar infartsvägen från stora vägen till delningen mellan Kvicksätravägen och Borgarbovägen.

Kostnader för samfälligheten debiteras de fastigheter som finns efter infartsvägen, med av lantmäteriet fasställda andelstal.

Kostnader för Tomtägareföreningen är f.n. 1.800:- / år och fastighet, samt ett avdrag om 400:- per år för de som deltager i föreningens aktiviteter/städdagar minst 2 ggr./år.

Kostnader för Vägföreningen debiteras f.n. med 1.250:-/år och fastighet

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Postadress till föreningarna är: 

Borgarbo Tomtägarförening                                                                                                       Styrelsen                                                                                                                                      74497 Järlåsa

Dela den här sidan