Ordförande

Joachim Kjellkvist

Ledamot

Anders Wiklund

Sekreterare
Gabi Roloff

Suppleant
Vakant

Vattenansvarig

Daniel Roloff

Revisorssuppleant

Anita Olsson

Valberedning

Maja Miettinen

Ledamot

Birgitta Ros

Kassör

Mattias Karlström

kassor@borgarbo.se

Valberedning

Anna Stridh

Poolansvarig

Daniel Roloff

Joachim Kjellkvist

Dela den här sidan