Ordförande

Joachim Kjellkvist

Kassör

Sabine Schäfer

Sekreterare
Gabrielle Rollof

Ledamot

Ola Höglund

Vattenansvarig

Anders Wiklund

Suppleant
Lena Aldenhed

Revisorssuppleant

Anita Olsson

Valberedning

Maja Miettinen

Ledamot

Daniel Johansson

Vägansvarig

Oscar Forssten

Valberedning

Anna Stridh

Poolansvarig

Daniel Rollof

Joachim Kjellkvist

Dela den här sidan